• Luni - Vineri 9.00 - 17.00
 • Parcarea Carrefour Militari, Autostrada A1 13, KM 11, Chiajna
 • 0742127939

Regulament privind prelucrarea datelor cu caracter personal

CINE SUNTEM

Societatea PICKWELL GROUP SRL, cu sediul social în Domnesti, Judetul Ilfov, Strada Zorilor nr 27, înregistrata la Registrul Comertului cu nr J23/3750/2015, avand CUI RO 35144823, denumita in continuare “Societatea”, reprezentam operatorul în conformitate cu REGULAMENTUL DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL. Datele de contact ale responsabilului Societatii cu protectia datelor sunt e-mail: contact@pickwell.ro, telefon : 0040742127939.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal: înseamnă orice informaţii cu ajutorul carora o persoană fizică poate fi identificată.

Prelucrare: înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate.

Conform cerințelor Legii nr. 677/ 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și ale Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, operatorul de date cu caracter personal are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Informațiile pe care le colectăm diferă în funcție de modul în care folosiți site-ul. Este posibil să utilizați site-ul fără a fi nevoie să ne furnizați informații personale, dar dacă doriți să folosiți unele din serviciile pe care vi le oferim vă sunt solicitate, dupa caz, informații personale ca: numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa poștală, număr de telefon, codul numeric personal, serie și număr carte de identitate, date privind veniturile, locul de muncă și funcție.

Date precum codul numeric personal, serie și număr carte de identitate, date privind veniturile, locul de muncă și funcție vă pot fi solicitate în cazul în care solicitați o ofertă pentru încheierea unui contract de finantare. În condițiile în care oferta de leasing nu se materializează în încheierea unui contract, datele cu caracter personal privind CNP-ul, serie și număr carte de identitate, date privind veniturile, locul de muncă și funcția dumneavoastră vor fi șterse din baza noastră de date daca acestea nu vor mai fi utile pentru atingerea scopului urmarit.

Aceste informații sunt colectate numai atunci când acceptați voluntar și în cunoștință de cauză transmiterea lor către noi.

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII

Baza legala pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastra pentru fiecare din scopurile mentionate mai sus este:

 • contractul de furnizare sau prestari servicii la care dumneavoastra sunteti parte sau solicitarea dumneavoastra inainte de incheierea unui contract;
 • solicitarea dumneavoastra catre Societate, in vederea indeplinirii unui scop comercial: vanzare auto, achizitie auto, obtinerea unei oferte de finantare aferente;
 • indeplinirea unei obligatii legale;
 • interesul legitim al Societatii pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevazute de lege in favoarea noastra, pentru a actiona in justitie contra oricarei activitati ilegale sau care prejudiciaza Societatea

In plus, prelucrarea datelor cu caracter personal în baza consimtamantului dumneavoastra reprezinta un scop aditional prelucrarii datelor personale în vederea executarii contractului la care sunteti parte si nu conditioneaza furnizarea/prestarea serviciilor contractuale.

SECURITATEA DATELOR

Pentru protecția datelor dumneavoastră, PICKWELL GROUP SRL  a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii.  În cazul unei încălcări a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se estimează că vor avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom notifica imediat, pe cât posibil într-un interval de 72 de ore.

PRELUCRAREA DATELOR MINORILOR

Va punem in vedere în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se refera exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor și a instrumentelor, precum și a rezultatelor procesării datelor utilizatorilor care nu au această vârstă minimă este interzisă fără acordul părinților/tutorilor. În cazul în care are totuși loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor date odată cu luarea la cunoștință a acestui fapt

COLECTAREA SI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care corespondați cu noi sau completați un formular cu date pe pagina noastră web, vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele menționate de dumneavoastră pe formularul respectiv vor fi prelucrate în scopurile descrise în continuare.

PRELUCRAREA DATELOR – SCOP

Societatea prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 • In scopul furnizarii de produse / servicii din domeniul auto: vanzari si achizitii vehicule rulate, evaluari auto, intermedieri financiare in relatia cu societatile de finantare partenere (Societati de Leasing si Banci);
 • In vederea oferirii serviciilor de consultanta pentru identificarea celor mai bune oferte (vehicule rulate, oferte finantare, etc.) In acest sens, cu acordul dumneavoastra si pentru indeplinirea scopului mentionat, Societatea poate trimite informari catre dumneavoastra, conform cu criteriile solicitate, exclusiv pentru indeplinirea scopului transmis catre Societate.
 • Furnizarea ofertelor cu privire la ofertele comerciale, care corespund scopului urmarit;
 • In vederea indeplinirii obligatiilor legale ale Societatii;
 • In scopul urmaririi intereselor legitime ale Societatii;

Particular, in masura in care v-ati exprimat acordul, Societatea poate utiliza datele dumneavoastra si pentru alte scopuri punctuale in prealabil comunicate catre dumneavoastra si pentru care vi se va solicita intotdeauna acceptul. Spre ex: sondaje de opinie

COOKIES, SOCIAL PLUG-INS SI PUSH NOTIFICATION 

Dacă vizitați pagina noastră web, datele cu caracter personal sunt înregistrate automat cu ajutorul Cookie-urilor. Pentru mai multe informații privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastră web, consultati TERMENII SI CONDITIILE DE STOCARE A COOKI-URILOR.

Site-ul nostru contine plugin-uri instalate cu interfata a retelei de socializare Facebook. Acest lucru usureaza accesarea pagini noastre de facebook: https://www.facebook.com/pickwell.ro/

De asemenea, site-ul nostru are instalat Plugin-ul PushAssist care permite utilizatorilor care acceseaza www.pickwell.ro sa accepte sau sa refuze primirea notificarilor de tip Push. La prima accesare a site-ului, veti fi notificat cu un mesaj si intrebat daca sunteti de acord sa primiti notificari. Serviciul de notificari inregistreaza IP-ul dumneavoastra doar daca ati acceptat primirea notificarilor. In cazul acceptului dumneavoastra pentru primirea notificarilor, folosind interfata PushAssist, vom avea posibilitatea sa va transmitem notificari cu noile oferte comerciale sau preturi speciale.

In cazul refuzului dumneavoastra pentru primirea notificarilor, veti putea folosi fara nicio restrictie site-ul www.pickwell.ro, acceptul notificarilor fiind doar optional, pentru a fi la curent cu noile noastre oferte comerciale.

In cazul in care nu doriti sa mai primiti notificari, veti putea anula acest serviciu din meniul Browser-ului dumneavoastra.

PARTENERI

PICKWELL GROUP SRL nu efectuează toate prelucrările datelor cu caracter personal în regim propriu, ci beneficiază de sprijin de la parteneri si anume Awesome Projects SRL cu sediul in Gheorghe Șincai 26, Etaj 2, Sighetu Marmaţiei, Maramureş, care acționează pentru operatiuni tehnice legate de hostingul paginii si software-ul pe care se bazeaza aceasta.

Partenerii sunt atent selectați și se obliga sa asigure, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, prelucrarea datelor dumneavoastră conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor și cu respectarea drepturilor dumneavoastră.

PICKWELL GROUP SRL  nu transmite date catre terte parti, cum ar fi companii de marketing direct.

PICKWELL GROUP SRL transmite date catre parteneri (Societati de Leasing, banci), doar in vederea stabilirii scopului propus de dumneavoastra. Spre exemplu: finalizarea unei vanzari, obtinerea unei oferte financiare conform solicitarii dumneavoastre.

PRELUCRARI ALE DATELOR PENTRU CARE NU ESTE NECESAR CONSIMTAMANTUL

Formularul de contact mentionat pe site-ul www.pickwell.ro

 • Formular de contact (informații privind solicitarea de oferta, vanzarea de vehicul, obtinerea unei finantari, detalii privind un vehicul, o optiune de achizitie viitoare): atunci cand trimiteti formularul de contact respectiv, vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi date de contact și de identificare, textul solicitării dumneavoastră (textul nu este standardizat) in conditiile prevazute in aceasta sectiune.
 • Scop: Răspunsul la solicitarea dumneavoastră
 • Temei: Interes legitim de a prelucra individual întrebările dumneavoastră și de a putea răspunde credibil.
 • Durata de stocare: pana la atingerea scopului propus
 • Consecintele refuzului: in situatia in care nu furnizati aceste date, nu ne veti putea contacta si nu va vom putea furniza informatiile solicitate. 

* Campuri de date exacte: nume, e-mail, telefon, model solicitat, fabricatie, buget (pret), dotari, valoarea creditului solicitat, subiect, mesajul dumneavoastratitlu.

CATEGORIILE DE DESTINATARI CATRE CARE SE POT DIVULGA DATELE PERSONALE COLECTATE:

Pentru a atinge scopurile mai sus prevazute, utilizam urmatoarele categorii de furnizori de produse si servicii/ imputerniciti :

 • furnizorii implicati in mod direct/indirect in furnizarea produselor si prestarea serviciilor din domeniul auto (furnizorii de vehicule rulate, societatile de leasing partenere, bancile partenere) ;
 • autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale);
 • contabili, auditori, experti judiciari, avocati sau alti asemenea consilieri externi ai Societatii sau catre terte persoane care furnizeaza produse si servicii companiei. Ex: furnizori de servicii IT;
 • furnizorii Societatii implicati in mod direct/indirect in procesul de marketing si promovare.

DURATA PASTRARII

Datele dumneavoastra personale vor fi pastrate de Societate pentru o perioada care nu depaseste perioada necesara pentru a atinge scopurile descrise mai sus si/sau pentru orice alta durata necesara în virtutea obligatiilor legale aplicabile Societatii.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA

Regulamentul confera persoanelor carora li se prelucreaza date personale o serie de drepturi:

 • Dreptul de a retrage oricând un consimtamânt dat în vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtamântul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamântului acordat înainte de retragere, pentru executarea unui contract, in vederea indeplinirii unei obligatii legale sau in scopul urmaririi intereselor noastre legitime.
 • Dreptul de acces – înseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, în caz afirmativ, aveti acces la datele respective si la informatiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.
 • Dreptul la portabilitatea datelor – se refera la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent de catre noi si care poate fi citit automat, dar si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opozitie – vizeaza dreptul dumneavoastra de a va opune prelucrarii datelor personale atunci când prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrari efectuate în baza consimtamântului expres, aveti dreptul de a va opune prelucrarii în orice moment.
 • Dreptul la rectificare – se refera la corectarea, fara întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
 • Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – înseamna ca aveti dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal, fara întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamântul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista alte motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii – poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada necesara verificarii corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea; în cazul în care PICKWELL GROUP SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta; în cazul în care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.
 • Dreptul de a depune o plangere – plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta informare sau in legatura cu utilizarea de catre Societate a datelor personale, va rugam sa contactati reprezentantul nostru alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos:

Contact:

E-mail: contact@pickwell.ro
Telefon: 0040742127939
Call Now Button